Finn Holmen

Finn Holmen

Lisens nr.: 43031
Antall seire: 177
Antall starter: 1 475
Totalt inntjent: kr 8 297 346
Tlf.nr.: 95087218(M)
Epost: finnholmen@outlook.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: