Finn Holmen

Finn Holmen

Lisens nr.: 43031
Antall seire: 150
Antall starter: 1 281
Totalt inntjent: kr 6 750 325
Tlf.nr.: 95087218(M)
Epost:
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: