Haaken Helgestad

Haaken Helgestad

Lisens nr.: 36824
Antall seire: 99
Antall starter: 445
Totalt inntjent: kr 4 097 474
Tlf.nr.: 95116605(M)
Epost: haakenhe@online.no
Lisens: Amatør, trene
Treningssted: