Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 68
Antall starter: 712
Totalt inntjent: kr 4 081 818
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@nhest.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: