Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 77
Antall starter: 799
Totalt inntjent: kr 4 437 056
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@gmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: