Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 67
Antall starter: 681
Totalt inntjent: kr 3 982 175
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: stallsvenstad@gmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: