Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 83
Antall starter: 847
Totalt inntjent: kr 4 619 556
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@gmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: