Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 81
Antall starter: 813
Totalt inntjent: kr 4 530 056
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@gmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: