Kim Mathisen

Kim Mathisen

Lisens nr.: 62330
Antall seire: 33
Antall starter: 500
Totalt inntjent: kr 1 647 312
Tlf.nr.: 91792841(M)
Epost: kim.trav83@gmail.com
Lisens: Amatør, trene og kjøre
Treningssted: