Kjetil Helgestad

Kjetil Helgestad

Lisens nr.: 4097
Antall seire: 282
Antall starter: 2 094
Totalt inntjent: kr 15 979 106
Tlf.nr.: 91745999(M)
Epost: kje-helg@online.no
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: