Kjetil Helgestad

Kjetil Helgestad

Lisens nr.: 4097
Antall seire: 259
Antall starter: 1 911
Totalt inntjent: kr 14 693 835
Tlf.nr.: 91745999(M)
Epost: kje-helg@online.no
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: