Morten Antonsen

Morten Antonsen

Lisens nr.: 24833
Antall seire: 45
Antall starter: 751
Totalt inntjent: kr 2 830 000
Tlf.nr.: 97710781(M)
Epost: moant@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: