Morten Antonsen

Morten Antonsen

Lisens nr.: 24833
Antall seire: 46
Antall starter: 754
Totalt inntjent: kr 2 840 000
Tlf.nr.: 97710781(M)
Epost: moant@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: