Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg

Lisens nr.: 5550
Antall seire: 1 225
Antall starter: 9 635
Totalt inntjent: kr 64 869 085
Tlf.nr.: 90693570(M)
Epost: o-mikkas@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: