Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg

Lisens nr.: 5550
Antall seire: 1 143
Antall starter: 9 072
Totalt inntjent: kr 60 504 010
Tlf.nr.: 90693570(M)
Epost: o-mikkas@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: