Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 494
Antall starter: 5 500
Totalt inntjent: kr 23 324 795
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost: bsteinseth@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: