Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 540
Antall starter: 6 058
Totalt inntjent: kr 26 514 269
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost: bsteinseth@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: