Trond Lindbak

Trond Lindbak

Lisens nr.: 34747
Antall seire: 95
Antall starter: 1 035
Totalt inntjent: kr 4 826 604
Tlf.nr.: 45604926(M)
Epost: lindba@hotmail.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: