Trond Lindbak

Trond Lindbak

Lisens nr.: 34747
Antall seire: 93
Antall starter: 964
Totalt inntjent: kr 4 625 630
Tlf.nr.: 45604926(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: