Arild Eggen

Arild Eggen

Lisens nr.: 5977
Antall seire: 85
Antall starter: 984
Totalt inntjent: kr 6 098 821
Tlf.nr.: 46764498(M)
Epost: arild1@msn.com
Lisens: Amatør, trene og kjøre
Treningssted: