Arild Eggen

Arild Eggen

Lisens nr.: 5977
Antall seire: 83
Antall starter: 967
Totalt inntjent: kr 6 025 690
Tlf.nr.: 98047814(M)
Epost: arild1@msn.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: