Geir Kihle

Geir Kihle

Lisens nr.: 2281
Antall seire: 531
Antall starter: 4 435
Totalt inntjent: kr 24 223 084
Tlf.nr.: 99500866(M)
Epost: teamkihle@gmail.com
Lisens: Prøvekjører, kjøre
Treningssted: