Geir Kihle

Geir Kihle

Lisens nr.: 2281
Antall seire: 541
Antall starter: 4 490
Totalt inntjent: kr 24 590 813
Tlf.nr.: 99500866(M)
Epost: teamkihle@gmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: