Gry Vigdis Bachmann

Gry Vigdis Bachmann

Lisens nr.: 32522
Antall seire: 36
Antall starter: 424
Totalt inntjent: kr 1 849 650
Tlf.nr.: 92866005(M)
Epost: gryvigdisb@gmail.com
Lisens: Amatør, trene og kjøre
Treningssted: