Liv Haslie

Liv Haslie

Lisens nr.: 91
Antall seire: 111
Antall starter: 1 925
Totalt inntjent: kr 4 010 295
Tlf.nr.: 90516211(M)
Epost:
Lisens: Amatør, trene
Treningssted: