Steinar Hammersborg

Steinar Hammersborg

Lisens nr.: 5346
Antall seire: 451
Antall starter: 3 823
Totalt inntjent: kr 19 446 955
Tlf.nr.: 90794445(M)
Epost: steinham@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: