Steinar Hammersborg

Steinar Hammersborg

Lisens nr.: 5346
Antall seire: 439
Antall starter: 3 707
Totalt inntjent: kr 18 531 330
Tlf.nr.: 90794445(M)
Epost: steinham@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: