Steinar Hammersborg

Steinar Hammersborg

Lisens nr.: 5346
Antall seire: 450
Antall starter: 3 805
Totalt inntjent: kr 19 307 529
Tlf.nr.: 90794445(M)
Epost: steinham@online.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: