Tom Forkerud

Tom Forkerud

Lisens nr.: 56371
Antall seire: 274
Antall starter: 3 340
Totalt inntjent: kr 15 719 594
Tlf.nr.: 91815386(M)
Epost: stalldecoy@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: