Tom Forkerud

Tom Forkerud

Lisens nr.: 56371
Antall seire: 268
Antall starter: 3 250
Totalt inntjent: kr 15 319 966
Tlf.nr.: 91815386(M)
Epost: stalldecoy@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: