Tom Forkerud

Tom Forkerud

Lisens nr.: 56371
Antall seire: 241
Antall starter: 2 995
Totalt inntjent: kr 14 126 053
Tlf.nr.: 91815386(M)
Epost: stalldecoy@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: