Tor Opheim

Tor Opheim

Lisens nr.: 41594
Antall seire: 10
Antall starter: 105
Totalt inntjent: kr 333 500
Tlf.nr.: 41296534(M)
Epost: anitaop54@hotmail.com
Lisens: Profftrener B, trene
Treningssted: