Tor Opheim

Tor Opheim

Lisens nr.: 41594
Antall seire: 11
Antall starter: 139
Totalt inntjent: kr 460 000
Tlf.nr.: 41296534(M)
Epost: anitaop54@hotmail.com
Lisens: Profftrener B, trene
Treningssted: