Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 465
Antall starter: 5 150
Totalt inntjent: kr 21 644 118
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: