Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 450
Antall starter: 4 945
Totalt inntjent: kr 20 689 005
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: