Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 406
Antall starter: 4 572
Totalt inntjent: kr 18 272 443
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: