Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 401
Antall starter: 4 478
Totalt inntjent: kr 17 770 686
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: