Steinar Hammersborg

Steinar Hammersborg

Lisens nr.: 5346
Antall seire: 581
Antall starter: 5 450
Totalt inntjent: kr 23 401 671
Tlf.nr.: 90794445(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre