Kim Mathisen

Kim Mathisen

Lisens nr.: 62330
Antall seire: 68
Antall starter: 1 756
Totalt inntjent: kr 3 596 501
Tlf.nr.: 91792841(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre