Ove Kenneth Karlsen

Ove Kenneth Karlsen

Lisens nr.: 4534
Antall seire: 29
Antall starter: 650
Totalt inntjent: kr 1 195 050
Tlf.nr.: 92463433(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre