Endring i tidspunkt for startvognprøver!

18.11.2015
Artikkelbilde

Kontakt banens plassjef for avtale om startvognprøve, .
Tidspunkt når startvognprøver kan kjøres på Biri:
Etter prøveløp og før 1. V5-avdeling (4. eller 5.løp)

DETTE FOR Å SIKRE DELTAGERE SOM OPPHOLDER SEG I BANEN.