Viktig info for Trav og Ponniløpene 2019!

Skrevet av Kristin Larsen Gravrok,  21.12.2018
Artikkelbilde
foto: hesteguiden.com

VIKTIG INFORMASJON FOR INNMELDING/STARTERKLÆRING AV
TRAVHESTER OG PONNIER!

Fra og med innmelding og starterklæring til alle løpsdager i 2019 skal dette handteres fra det nye innmeldingssekretariatet. Vær oppmerksom på DETTE:

TELEFONNUMMER INNMELDINGSSEKRETARIATET:I 22 95 61 25

TRAVHESTER
Ved korrespondanse som ikke gjøres på nett eller telefon
MÅ følgende e-postadresse benyttes: innmelding@travsport.no

PONNIER
Innmeldinger av ponnier som gjøres på mail sendes til: ponniinnmelding@travsport.no 
Nettinnmelding for ponnier kommer, men inntil videre må innmelding for ponnier foregå på e-post eller telefon. 

Venllig hilsen 
Innmeldingssekretariatet.