Hadeland Travselskap lokalkjøring

Skrevet av Stein Robøle,  13.09.2018

Søndag 23. september kl. 13.00 inviterer Hadeland Travselskap til lokalkjøring på Hadeland Landbane.

 

1. løp: begge raser. 2-årsløp: Mønstringsløp for varm- og kaldblods. Tidskrav varmblods: 1.35,0 –
1.55,0 1200 m. Tidskrav kaldblods: 1.55,0 – 2.30,0 1220 m. Premie til alle innenfor tidskravet.

2. løp: kaldblods. Karl I. Gammes minneløp. DNTs pokal for 3-åringer. 2000 m. 20 m. tillegg for hver
vunnet 3-årspokal, stengt ved 3 pokaler. 20 m. tillegg for hvert vunnet kr. 4 000,-. Maks 4 tillegg.

3. løp: kaldblods. Per Mørtvedts minneløp. 4-årige og eldre. Grunnlag kr. 0,-. 2000 m. Vandrepokal til
seirende hests eier.

4. løp: kaldblods.3-årige og eldre. 2000 m. Stengt ved kr. 30 000,-. 20 m. tillegg ved kr. 5000,- og 40
m. ved kr. 15 000,-.

5. løp: kaldblods. Iver Helmens minneløp. 4-årige og eldre. 2000 m. Stengt ved kr. 200 000,-. 20 m.
tillegg ved kr. 50 000,-, 40 m. ved kr. 100 000,- og 60 m. ved kr. 150 000,-. Vandrepokal til seirende
hests eier.

6. løp: kaldblods.4-årige og eldre. 2000 m. 20 m. tillegg ved kr. 300 000,-, 40 m. ved kr. 450 000,- og
60 m. ved kr. 750 000,-.

7. løp: varmblods.3-årige. 2000 m. 20 m. tillegg for hvert vunnet kr. 4000,-. Maks 4 tillegg.

8. løp: varmblods.3-årige og eldre. 2000 m. Handicap etter grunnlag.

9. løp: kaldblods. Montéløp. 2000 m. Handicap etter grunnlag.

10. løp: varmblods. Montéløp. 2000 m. Handicap etter grunnlag.

11. løp: ponni.1200 m grunndistanse. Skjønnsmessig handicap. Åpent også for uregistrerte ponnier,
og ulisensierte kusker.

Innskudd i alle løp kr. 250,- Ponniløp kr. 100,- Det benyttes linjestart.
Sølvpremier og seiersdekken i alle løp.
Innmelding innen søndag 16. september kl. 18.00 til:
Oskar Slåttland tlf. 958 20 955 / mail. oskar@slaattland.net
Maren Koller tlf. 951 46 629
Startlister legges ut på www.hadeland-travselskap.net