Lokalkjøring Stange og Romedal 17.8

11.07.2019

Innmelding innen 11.august til Kjetil Lunde tlf: 95970894
Her er proposisjonene: