Mønstringsløp 2020

Skrevet av Pressemelding fra Norsk Trav/Sporten,  23.06.2020

## Styret i DNT har vedtatt at det skal utbetales godtgjørelse for ett (1) godkjent mønstringsløp for hester født 2018. Årets mønstringsløpsbestemmelser inneholder følgende endringer sammenlignet med fjorårets bestemmelser: 
Mønstringsløpene starter opp fra og med 1. juli, og må være avviklet senest 30. november.Hver hest kan gjennomføre maksimalt to mønstringsløp, der det utbetales godtgjørelser for maksimalt ett godkjent løp..

Mønstringsløpsperioden gjennomføres med det samme tidskravet for hele perioden, tilpasset henholdsvis varmblods- og kaldblodshester (én tidsperiode). Tidskravet for kaldblodshester er lempet ved at øvre tidsramme for å få godkjent er satt til 2.10. Dette er gjort for å harmonisere med de krav som gjelder for svenskfødte kaldblodshester.


HELE REGELVERKET LESER DU HER