Travkjøring tirsdag 2. og onsdag 3.februar

Skrevet av Kristin L. Gravrok,  01.02.2021
Artikkelbilde

Informasjon fra Biri travbane til aktive og øvrige som skal til oss på trav.
*Baneprogram er klart for tirsdag og onsdag. (se til venstre, og bildet baneprogram)

Det er påbudt med munnbind for alle som beveger innenfor hesteringen disse dagene.
Restauranten er stengt, men vi har åpent på Drive In.
Les smittevernregler fra DNT/Norsk Trav under. 

Det er meldt -14 til -17 grader i morgen kveld tirsdag. Dusj av hester etter løpene er ikke anbefalt, og ta med nok tepper til hestene slik at de reiser med tørre tepper på transporten :)

Smittevern på travbanen
- for deg som skal være i hesteringen under et totalisatorstevne 

Før du ankommer travbanen

 • Antall personer i hesteringen skal reduseres til kun det nødvendige. Kun personer som har en nødvendig funksjon angjeldende løpsdag har adgang tilhesteringen. Hovedregelen er at det tillates kun én person per hest. Hvis man reiser med kun én hest tillates inntil to personer, inklusiv sjåfør/transportør, dersom personene er fra samme husstand eller omgås daglig.
  Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen. Du skal melde følgende opplysninger: hestens navn, hvem som skal følge hesten og telefonnummer. 
  Samme antall personer gjelder for starthester fra permanente trenerstaller på travbanen. I tillegg har de anledning til å stille med en ekstra person som stallansvarlig.
 • Ved å entre hesteringen bekrefter man å følge hovedreglene i veileder for smittevern i travsporten, samt overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i myndighetenes Covid-19-forskrift. Alle som ankommer banen skal kunne bekrefte sin identitet med ID. Ha derfor med deg ID under hele tiden du oppholder deg i hesteringen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område til det absolutte nødvendige. 
På travbanen
 • Hesteringen er kun tillatt for personer som er nødvendig for å kunne avholde totalisatorløpene. Personer ut over dette har ingen adgang.
 • Det er påbud om bruk av munnbind for alle personer som oppholder seg i hesteringen under et totalisatorstevne. Påbudet gjelder fra man entrer hesteringen og til man har forlatt den. Påbudet gjelder ikke når man kjører hest, men vi anbefaler kusker/ryttere å dekke til munn og nese.
 • Fellesarealer i hesteringen er stengt, eksempelvis garderober og vekta.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Man skal holde avstand til hverandre og det er forbud mot grupperinger av mennesker. I tillegg skal man ikke bevege seg mer enn nødvendig i hesteringen, og i størst mulig grad holde seg ved tildelt påselingsboks.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster.
Smittevernombud

Travbanen har fungerende smittevernombud i hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende bestemmelser.

Plassjef og Smittevernombud kan innstille til banedommernemnden om straff av personer, strykning eller kjøreendring av hester dersom hestens trener/eier/oppasser/kusk bryter smittevernreglene.