Vil du være en del av teamet på Biri?

26.02.2021
Artikkelbilde

BIRI TRAV AS søker startbilsjåfør/starter
Vil du være en del av teamet som arrangerer travløp på Biri?
Vi trenger en til å kjøre vår startbil på løpsdagene. Dette er en sentral jobb i avviklingen av travløpene, jobben innebærer også oppgaver som starter i enkeltløp.
Du bør ha grunnleggende kunnskaper om hest og travkjøring, i tillegg kreves det funksjonærkurs via DNT. Har du ikke funksjonærkurs kan erfaring vektes mot å gjennomføre kurset innenfor en tidramme.

Biri har 33 løpsdager i året (2021) etter en terminliste bestemt av DNT. Løpene kjøres fortrinnsvis på kveldstid i ukedagene (fredag)- V75 kjøres lørdager.
Interessert? Ring 45 97 91 30 eller mail even.westby@rikstoto.no