Det ble avholdt generalforsamling i Biri Trav AS 22 juni 2021.

28.06.2021

På møtet fortalte styreleder Tom Rune Bratlien om et spesielt år på grunn av pandemien. Allikevel er Biri en av banene i landet som har kjørt med få opphold, og har klart seg greit igjennom denne spesielle situasjonen.

Dette har betydd jevne inntekter fra Rikstoto sammen med påfyll av andre aktiviteter bla fra GRK Rideklubb. I den sammenheng kunne Steinar Nordengen fra styret meddele forsamlingen om et overskudd på over 1,3 millioner for 2020, en forbedring på nesten 3,6 mill mot de siste to år og en forbedring på 1,9 mill mot siste år. Nå er egenkapitalen igjen på plass og Biri Trav AS kan se fremover. Noe styret ser seg svært godt fornøyd med. Biri Trav AS har i løpet av perioden fått flere ben å stå på -som hotell, rideanlegg og med eksisterende islandshestbane har dette bidratt til økt aktivitet, og omsetning.

Det ble gjennomført valg- og styresammensetningen ser slik ut:

Styremedlemmer:

Tom Rune Bratlien, Biri og Snertingdal travlag - gjenvalg for 2 år

Tron Alm, Hadeland travselskap - gjenvalg for 2 år

Kåre Engevold, Lillehammer og omland travselskap - ikke på valg

Jan Bragerhaug, Valdres Travlag - ny for 2 år

Eddie Strandengen, Biri og Snertingdal travlag - ikke på valg

Richard Olsen, Elverum og omegn travklubb - ikke på valg (valgt av DNT for 2 år i 2020)

Steinar Nordengen, Eina travlag - ikke på valg (valgt av DNT for 2 år i 2020)

Varamedlemmer (på valg hvert år):

1. Kåre Magne Dalen

2. Stine Ambjør

3. Tom Malmin

4. Egle Morstad

Innstilling til valg av leder og nestleder i Biri Trav AS.

Leder Tom Rune Bratlien

Nestleder Tron Alm