Monteryttere Fysisk test - Vår 2021

Skrevet av Kristin L. Gravrok,  28.05.2021
Artikkelbilde

Fysisk test for monteryttere: 

PÅMELDING til kristin Gravrok: 950 47110 eller epost: kristin.gravrok@rikstoto.no
Gjøvik Stadion Tirsdag 8.juni kl.18.00  Kontaktperson Rune Sagvold: 93048956
Romedal Stadion Lørdag 19.juni kl.11.00 kontaktperson Kristin Gravrok: 95047110

Krav fysisk test.


Utdrag Særskilte bestemmelser for lisenser:
Pnkt. 14. ÅRLIG FORNYELSE AV KJØRE- OG MONTÉLISENS
Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse (pr. 1.1.) til alle somoppfyller vilkårene for kjøre-/montélisens, samt følgende:

A. Kjørt/ridd minimum ett totalisator- og/eller premieløp, mønstrings- og/ellerprøveløp innenfor siste 24 måneder. Lisensinnehaver som har både kjøre- ogmontélisens beholder begge typene når vedkommende har minimum én start iminst én av løpstypene.

B. Årlig lisensavgift er betalt.

C. Innehaver av montélisens har gjennomført og bestått de til enhver tidgjeldende krav til fysiske tester fastsatt av DNT.

For alle som innehar montelisens må ny test gjennomføres ETTER 15.august.
For alle som tar lisens i år vil bestått fysisk test være gyldig samme år og påfølgende år.