Innmeldingsfrist kval Prinsesse Märtha Louises Pokalløp!

Skrevet av Kristin L. Gravrok,  18.07.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

INNMELDINGSFRIST TIL KVALIFISERINGSLØPENE ER TIRSDAG 19.JULI!

LØPENE GÅR SØNDAG 24.JULI.
Utdrag Innskuddsløpsinformasjon fra travsport.no


Alminnelige bestemmelser 

1. Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste/storløpsliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta. (Unntak for Biri Oppdretningsløp som ikke har egne kvalifiseringsløp – her må innmeldingsberettigede hester aktivt innmeldes til finaleløpet). I løpene benyttes «meldt er meldt»-prinsippet slik at en hest er å anse som starterklært ved innmeldingsfristens utløp (kuskeendringer kan gjøres).

2. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.

3. De eksakte premiebeløp i kvalifiserings- og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.

4. Startberettigede i de ulike løpene er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd.
Kvalifisering: For samtlige løp utenom Biri Oppdretningsløp (se uttaksregler under egen fane for løpet) vil det bli arrangert kvalifiseringsløp etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i Løpsbulletinen. I Prinsesse Märtha Louises Pokalløp, Kriteriet, Jarlsberg Grand Prix og Derby arrangeres det egen hoppeavdeling. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72.
Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt. Til kvalifiseringsløp benyttes prinsippet om "meldt er meldt". Det betyr at en hest anses som starterklært når det er innmeldt (det er mulig å foreta kuskeendring).

Fordeling: Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.Finale: Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning. Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.
Antall starterklærte hester        Antall kval.    Antall videre til finale fra hver kval.
13-24                                             2                      6
25-36                                             3                      4
37-48                                             4                      3
49-72                                             6                      2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.