Temadagen om magesår og foring.

Skrevet av Kristin Gravrok,  18.06.2022
Artikkelbilde

I april hadde vi temadag om magesår og foring av hester, behandlig og studier tidligere i vår.
Det var et lærerikt for deltagere på kurset som nå skal ha fått tildendt kompendiet på epost.
Eller de har hentet det på Biri.
Beklager til dere at det tok så lang tid.

Dersom noen ikke har mottatt epost, kan kompendiet lastet ned HER.
Eller hentes på Biri hos meg.

Samtidig med kurset gav Biri Hesteklinikk tilbud med redusert pris til kursdeltagere : Gastroskopi av hesten mage. Sedering, undersøkelse og i tillegg en bøtte pronutrin til de som hadde funn. De som benyttet seg av tilbudet fikk gode tilbakemeldinger etter behandlig, og det er jo hyggelig!

Vel møtt til neste temadag! (ikke bestemt ennå)..
Er det noen ønsker, send epost til : kristin.gravrok@rikstoto.no