Kongsvinger 5.juli - informasjon

Skrevet av Kristin L. Gravrok,  29.06.2023
Artikkelbilde

I forbindelse med kjøringen på Kongsvinger er dette kontaktpersoner/mobilnummer som også er oppgitt i baneprogrammet for travkjøringen:

STRYKNINGSTELEFON (som vanlig) TIL KL.17.30: 22 95 65 00
ETTER KL.17.30 LØPSDAGEN: 908 91 322
Oppstalling/boks - Gry Backmann: 928 66 005
Sko/vognbytte på løpsdagen - Aina Skiaker: 970 25 045
Overnatting hest, camping - Oddny Delet 924 53 091
Hovslager - Morten Lindahl mob: 41 52 17 91
Service på utstyr og dekkskift: 95 20 76 87

Banerprogram for dagen

BRANDVAL OG KONGSVINGER TRAVLAG ØNSKER VELKOMMEN!
Det er på ny en stor glede for Brandval og Kongsvinger Travlag å ønske velkommen til V65 kjøring! Denne V65-kjøringen er travlagets største årlige begivenhet og som bidrar positivt til dugnadsinnsats og miljø i laget.
For travets utbredelse og interesse blant folk, er det svært betydningsfullt at propagandatrav legges til andre baner enn de store banene som har ukentlige kjøringer. Tradisjonelt har vi hatt godt med publikumsbesøk ved våre tidligere arrangement, og vi håper på det samme i år.

For å få et slikt arrangement til bære seg rimelig økonomisk, er vi avhengig av positiv støtte fra næringslivet lokalt og nasjonalt. Vi takker hjerteligst våre løpssponsorer og annonsører for god støtte! 
Vi har hatt meget god hjelp fra Biri Trav i forberedelsene og har også hjelp og støtte fra de samme under arrangementet. Dette er vi svært takknemlige for!

Vi vil også takke alle frivillige som stiller opp og gjør sitt til at vi kan gjennomføre et slikt arrangement!

Med dette ønsker vi hester, hesteeiere, trenere, oppassere, kusker og publikum hjertelig velkommen til en flott travkveld!

Med hilsen styret i Brandval og Kongsvinger Travlag