Unghingstbeite 2024 Se påmelding!

15.04.2024
Artikkelbilde

UNGHINGSTBEITER 2024 I REGI AV
OPPLAND&OMEGN HESTEEIERFORENING

Svarttjernhullet og Nerby hingstehamn:

 Svarttjernhullet (Storhøliseter, Skåbu) med gjeter 
I fjellet vandrer hingstene fritt over store områder og ulendt terreng i over 1000 moh.
Fantastisk fysisk og mental trening.
Åpent for 1-, 2- og 3-åringer (varmblodsåringer eller hingst brukt i avl kan ikke slippes!).
Pris kr. 3500. 
Slippdag 23. juni. 
Kontaktperson: Vidar Bryn (99 60 09 40)

Nerby hingstehamn (Fluberg, Søndre Land) med tilsyn.
Kultur- og skogsbeite. Kun for åringshingster. 
Begrenset antall plasser. 
Pris kr 2500.
Slipp i begynnelsen av juni. 
Kontaktperson: Terje Lindalen (951 01 140)

Medlemmer av OOHF gis 500,- i rabatt pr. hest samt fortrinnsrett ved påmelding. Dette gjelder også nye medlemmer. Medlemskap for 2024 kr. 300,-. Ta kontakt på facebook-sida vår for innmelding.

Fortrinnsrett ved påmelding gis også medlemmer i andre lag tilknyttet Norsk hesteeierforbund

Mer info: https://www.facebook.com/hesteeierforening 
Påmelding innen 28. mai 2023
Bente K. Lilleengen: tlf 61 16 55 00 (08.00 – 15.30)
eller epost:  bente.lilleengen@nhest.no