Haavel O. Stastad

Haavel O. Stastad

Lisens nr.: 19943
Antall seire: 47
Antall starter: 808
Totalt inntjent: kr 2 129 192
Tlf.nr.: 41783824(M)
Epost: haave-st@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: