Kjetil Helgestad

Kjetil Helgestad

Lisens nr.: 4097
Antall seire: 516
Antall starter: 4 103
Totalt inntjent: kr 31 061 663
Tlf.nr.: 91745999(M)
Epost: kje-helg@online.no
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: