Tom Forkerud

Tom Forkerud

Lisens nr.: 56371
Antall seire: 284
Antall starter: 3 751
Totalt inntjent: kr 16 952 180
Tlf.nr.: 91815386(M)
Epost: stalldecoy@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: