Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 515
Antall starter: 5 693
Totalt inntjent: kr 24 732 852
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost: bsteinseth@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: