Andre Henning Stensen

Andre Henning Stensen

Lisens nr.: 2229
Antall seire: 2 151
Antall starter: 23 157
Totalt inntjent: kr 91 912 160
Tlf.nr.: 97657273(M)
Lisens: Amatør, trene og kjøre
Hjemmeside https://www.facebook.com/andreh.stensen