Styret Biri Trav AS 2018

Tom Rune Bratlien  - Leder 977 86 555
Richard Olsen        - Nestleder 920 35 382
Steinar Nordengen
Arne Lindbak
Kåre Engevold
Øyvind Lindalen