Andreas Opheim

Andreas Opheim

Lisens nr.: 30004346
Antall seire: 49
Antall starter: 342
Totalt inntjent: kr 2 000 853
Tlf.nr.: 91310541(M)
Epost: andreas.opheim@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: