Geir Kihle

Geir Kihle

Lisens nr.: 2281
Antall seire: 568
Antall starter: 4 623
Totalt inntjent: kr 25 690 607
Tlf.nr.: 99500866(M)
Epost: teamkihle@gmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: