Geir Kihle

Geir Kihle

Lisens nr.: 2281
Antall seire: 597
Antall starter: 4 823
Totalt inntjent: kr 27 528 459
Tlf.nr.: 99500866(M)
Epost: teamkihle@gmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: