Haavel O. Stastad

Haavel O. Stastad

Lisens nr.: 19943
Antall seire: 45
Antall starter: 784
Totalt inntjent: kr 2 042 192
Tlf.nr.: 41783824(M)
Epost: haave-st@online.no
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: