Per Johansen

Per Johansen

Lisens nr.: 5501
Antall seire: 286
Antall starter: 1 546
Totalt inntjent: kr 16 991 650
Tlf.nr.: 41210223(M)
Epost: millmove@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: