Per Johansen

Per Johansen

Lisens nr.: 5501
Antall seire: 284
Antall starter: 1 535
Totalt inntjent: kr 16 931 150
Tlf.nr.: 41210223(M)
Epost: millmove@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: