Andre Henning Stensen

Andre Henning Stensen

Lisens nr.: 2229
Antall seire: 2 042
Antall starter: 21 871
Totalt inntjent: kr 86 213 240
Tlf.nr.: 97657273(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside https://www.facebook.com/andreh.stensen