Andre Henning Stensen

Andre Henning Stensen

Lisens nr.: 2229
Antall seire: 1 951
Antall starter: 21 114
Totalt inntjent: kr 82 011 240
Tlf.nr.: 97657273(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside https://www.facebook.com/andreh.stensen